Veilig Thuis

In de persuasive communication lessen hebben wij de afgelopen weken gekeken naar hoe wij mensen kunnen beïnvloeden en sturen in de richting waarin wij willen dat zij gaan met behulp van design. Wij hebben allerlei campagnes bekeken en gekeken hoe de makers van deze campagnes hun doelgroep proberen te beïnvloeden, sturen en soms zelfs te manipuleren. We hebben ook gekeken naar wat er wel en niet werkt in deze campagnes en waarom.

Nu is het onze beurt om uitgebreid een campagne te bekijken en te analyseren. De campagne mochten we zelf uitkiezen, maar moest wel een maatschappelijk belang hebben.

Ik heb de campagne van ‘Voor een veilig thuis’ gekozen. Deze campagne is ontwikkeld voor de Rijksoverheid en begonnen in 2012. De campagne wordt door bijna heel Nederland herkend door het pakkende nummer wat er onder de tv-spotjes wordt gespeeld, ‘Het houdt niet op, niet vanzelf’. De campagne zet zich in tegen huiselijk geweld.

Ik heb gekozen om mij in deze campagne te gaan verdiepen om twee redenen: ten eerste vind ik de campagne erg pakkend. Het is een campagne waar een tijd lang over is gepraat. Deze campagne heeft dus een zekere impact gemaakt bij het publiek, nu ben ik benieuwd waarom dat zo is en wat voor een impact dit precies is. Daarnaast vind ik de boodschap van deze campagne erg belangrijk en wil ik mij hier nog meer in verdiepen.

Analyse crossmediale campagne

De zender

De zender van de campagne ‘Voor een veilig thuis’ is de Rijksoverheid. In 2012 hebben ze de campagne voor het eerst getoond. De campagne naam is eigenlijk wat langer dan voor een veilig thuis en heet ‘Voor een veilig thuis – Daar maak je je toch sterk voor?’. De boodschap die de Rijksoverheid met de campagne wilt overbrengen is dat huishoudelijk geweld nooit vanzelf ophoud, totdat iemand er iets aan doet. Dit hoeft niet per se het slachtoffer van huiselijk geweld te zijn, maar dit kunnen ook vrienden, buren of collega’s van slachtoffers te zijn. Het belang van de Rijksoverheid is dat huishoudelijk geweld wordt verholpen. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie hebben het initiatief genomen om deze campagne te maken. Daarnaast hebben de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken ook bijgedragen. (Veilig thuis, 2018)

De Rijksoverheid heeft niet alleen een campagne gemaakt, maar ook een organisatie rondom deze campagne heen, genaamd ‘Veilig thuis’. Veilig Thuis is een samenvoeging van de huidige Steunpunten Huiselijk Geweld en de Advies en Meld- punten Kindermishandeling met twee hoofddoelen: ze willen één meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en ze willen meer samenhang in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

De doelgroep

De doelgroep voor deze campagne is breed: eigenlijk wilt de Rijksoverheid iedereen in Nederland die oud genoeg is om een melding van huiselijk geweld te kunnen maken bereiken en aanspreken. ‘De primaire doelgroep van de campagne is het algemeen publiek van achttien jaar en ouder.’ (Rijksoverheid, 2016). Om de doelgroep toch te beperken, is er in de campagne vooral gericht op de naasten van de mensen die huishoudelijk geweld ervaren. Dit kunnen bijvoorbeeld de buren, vrienden of familie van de slachtoffers of aanstichters zijn.

Bereik

De campagne moet idealiter door heel Nederland worden gezien. De Rijksoverheid heeft daarom gekozen voor een crossmediale campagne. Voor de campagne ‘Voor een veilig thuis’ is voor de volgende media gekozen:

– Televisie spotjes

– Printmedia zoals posters in bushokjes

– Radio spotjes

– Online media

Door deze mix van media die is ingezet is een grote groep bereikt met deze campagne. Er is gekozen voor een mix van ‘moderne media’ zoals online media en wat ‘ouderwetsere’ media zoals radio spotjes en printmedia zodat zowel het jongere als het oudere gedeelte van de doelgroep de boodschap zal ontvangen.

De verschillende media die worden gebruikt hebben een versterkend effect op elkaar: wanneer zowel de poster als het televisie- en radiospotje is gezien door iemand, zal deze de campagne zich beter kunnen onthouden. Er worden elementen van het televisiespotje in de radio spotjes en de posters gebruikt en andersom.

De televisiespotjes zijn in de maanden januari, februari juni en november uitgezonden. De radio spotjes zijn in januari, februari, juni, november en december uitgezonden. De online advertenties zijn deels het gehele jaar te zien geweest.

Het oude gedrag en doelgedrag

Het gedrag wat de Rijksoverheid probeert te mijden, is het negeren of niet durven aan te geven van huiselijk geweld. Mensen die op de hoogte zijn over huiselijk geweld melden lang niet altijd gevallen van huiselijk geweld uit schaamte, angst, schuldgevoel en de afhankelijke positie waarin zij zich bevinden (Politie, 2018). Daarnaast weten veel betrokkenen simpelweg niet wat zij moeten doen.

Dit gedrag is gecontroleerd gedrag: je belt niet zomaar naar de politie wanneer jij vermoedens hebt van huiselijk geweld, jij denkt eerst na hierover. Je weegt de keuze of te bellen of om hulp te vragen in de betreffende situatie af en denkt goed na wat je het beste zou kunnen doen in een situatie. Een van de doelen van de campagne is om dit gecontroleerde gedrag meer in de richting van automatisch gedrag te sturen: denk je een vermoeden van huiselijk geweld te hebben, bel je zonder er hard over na te hoeven denken naar Veilig Thuis.

Het aangeven van huiselijk geweld komt vaak vanuit een persoon zelf: er is vaak intrinsieke motivatie aanwezig. De persoon die een melding maakt van huiselijk geweld vindt het zelf vaak belangrijk dat er iets aan wordt gedaan.

Echter kunnen er ook mensen gestuurd worden om een melding van huiselijk geweld te maken door hun extrinsiek te motiveren. Dit kan door het het melden van huiselijk geweld bij vermoedens een norm maken. Wanneer dit een norm is, zullen mensen het gevoel hebben dat zij dit moeten doen en zullen zij op die manier extrinsiek gemotiveerd zijn om dit te doen. De campagne van Veilig thuis kan voor beide intrinsieke en extrinsieke motivatie zorgen bij de doelgroep.

Veel mensen in Nederland weten daarnaast niet precies wat zij moeten doen wanneer zij te direct of indirect te maken krijgen met huiselijk geweld: zij hebben simpelweg niet de juiste kennis om actief mee te helpen aan het oplossen van dit probleem. Dit zorgt ervoor dat het ‘ongewenste’ gedrag blijft bestaan. Daarnaast weten mensen vaak simpelweg niet wanneer er sprake is van huiselijk geweld: niet iedereen herkent te signalen die er zijn wanneer er sprake is van huiselijk geweld.

 

Gedrag kan veranderen wanneer het door ‘The four stages of competence’ gaat, deze theorie met bijhorend model is gemaakt door Noel Burch en is vaak toegepast en gebruikt door Abraham Maslow. In dit model zijn de vier stages van het leren van gedrag te zien. In de eerste stage, ‘unconcious incompetence’, snapt, kent of erkent de betreffende persoon het ‘probleem’ in gedrag niet. De betreffende persoon moet dit snappen, kennen en erkennen om naar de volgende stage te kunnen. In deze stage, ‘conscious incompetence’ erkent, kent en snapt de betreffende persoon wat voor gedrag deze moet leren, maar kan deze het nog niet uitvoeren. In de vierde stage ‘conscious competence’, kan de betreffende persoon handelen in het gewenste gedrag, maar kost dit nog concentratie en focus. In de vierde stage, ‘unconsious competence’, voert de betreffende persoon het gewenste gedrag uit zonder erover na te hoeven denken (Audiopedia, 2015). Dit is de stage waar naartoe wordt gestreefd.

F95995AF-C571-4575-8ECD-1713EFAB1371

 

Doelen campagne

De Rijksoverheid hoopt een aantal veranderingen te zien in het algemene gedrag van Nederlanders omtrent huiselijk geweld:

– Zij willen dat buren, kennissen, familie en vrienden van de slachtoffers of van aanstichters van huiselijk geweld een melding durven te maken van hiervan.

– Zij willen dat buren, kennissen, familie en vrienden van de slachtoffers of van aanstichters van huiselijk geweld weten hoe zij een melding kunnen maken hiervan.

– Zij hopen dat mensen meer kennis over huiselijk geweld krijgen en dat zij weten hoe zij dit kunnen herkennen.

– Zij hopen dat slachtoffers en aanstichters van huiselijk geweld zich ook bewust worden van huiselijk geweld. Idealiter zoeken de slachtoffers én de aanstichter hulp.

Concept

De gehele campagne van Veilig Thuis heeft een overkoepelend concept. Dit concept wordt in alle uitingen net iets anders weergeven. Het concept evenals de boodschap luidt:

‘Huiselijk geweld is niet oké, wij moeten in actie komen om hier iets aan te doen’.

Uitingen

De campagne van Veilig Thuis bestaat uit meerdere tv-spotjes en posters die binnen drie thema’s zijn gemaakt: huiselijk geweld, kindermishandeling en oudermishandeling. Deze drie campagnes met elk hun eigen tv-spotje en andere diverse uitingen vormen samen een geheel, echter ga ik voor deze analyse als voorbeeld in op de uitingen binnen het thema ouderenmishandeling.

Televisie spot

Het televisie spotje van deze ouderenmishandeling is veruit de meest bekende uiting van de campagne. Om het televisie spotje te analyseren ga ik deze beeld voor beeld bekijken.

In het kort zien wij het volgende in het televisiespotje gebeuren:

‘Er wordt een situatie weergeven waarin huiselijk geweld wordt weergeven. Vervolgens zie je dat iemand getuige is van dit huiselijk geweld. Deze persoon maakt hiervan een melding en belt naar Veilig Thuis: want het huiselijk geweld houd niet op, niet vanzelf’.

92C09812-300B-48D7-95E7-8B1328B60A37

Het eerste beeld wat we zien in het logo van de Rijksoverheid dat verschijnt. Dit zorgt ervoor dat er autoriteit wordt uitgestraald: de Rijksoverheid is namelijk een betrouwbare zender. Autoriteit is ook een van de beïnvloedingsprincipes van Cialdini: mensen nemen namelijk eerder iets van een zender aan wanneer deze als betrouwbaar wordt gezien en autoriteit uitstraalt. Hier wordt door de Rijksoverheid dan ook gebruik van gemaakt.

70121167-7CCD-41F0-A533-8660ABB6A2B4

Het verhaal begint. We zien we een vrouw gehaast een huis vertrekken. Ze haalt een diepe zucht. Ze straalt een gevoel van schuld en frustratie uit. We hebben door dat er iets mis is.

Schermafbeelding 2018-10-26 om 21.31.51

Vervolgens zien we de buurvrouw van het huis naar buiten komen. Ze kijkt geschrokken, ze heeft duidelijk door dat er iets aan de hand is. Ze loopt bij het huis van haar buurman binnen.

88F37C46-FFE0-4132-91B4-F8F181A84FD8

Er komt een oude man in beeld: zijn modelschip is gebroken, hij is verdrietig. De vrouw is hoogstwaarschijnlijk de schuldige van het gebroken modelschip. Er klinkt dramatische en verdrietige muziek. Er wordt hier ingespeeld op onze emoties.

18250341-B66B-4A21-9962-41AF05024D33

Vervolgens zien wij dat de buurvrouw haar buurman helpt en gerust stelt. Het eerder genoemde beïnvloedingsprincipe sympathie komt nu naar voren: wij kunnen meevoelen met de situatie en de personages. Wij gaan de situatie in onze eigen context plaatsen en vertalen.

Ook een ander beïnvloedingsprincipe van Cialdini, sociale bewijskracht, is hier duidelijk in terug te vinden. Cialdini legt het beïnvloedingsprincipe sociale bewijskracht als volgt uit:

“In een bepaalde situatie zien we gedrag als juist in de mate waarin andere dat gedrag vertonen” (Segveld, 2015). In deze beelden is er iemand het juiste gedrag vertoont: een persoon is getuige van huiselijk geweld en maakt hier een melding van zodat het huiselijk geweld kan stoppen. Omdat er wordt getoond in dat iemand anders dit doet, zijn mensen eerder geneigd dit zelf ook te gaan doen.

Ondertussen horen wij een mannenstem: ‘Ouderenmishandeling is niet altijd even duidelijk. Een vermoeden is genoeg om je zorgen te delen. Weten hoe? Ga naar deeljouwzorgen.nl/0800200 of bel 0800 2000’

Er wordt ons in dit televisiespotje verteld wat het gewenste gedrag rondom ouderenmishandeling door middel van een descriptieve norm. Dat wat anderen doen, wordt ook wel descriptieve norm genoemd. (Kuijpers, 2015) . Er wordt ons namelijk verteld wat wij moeten doen (injunctief) door te laten zien hoe anderen dit gewenste gedrag uitvoeren (descriptief).

9F8577A7-C878-4036-9A4D-613B1B77D50F

Als laatste zien wij nog twee beelden: een beeld van Veilig Thuis (bovenstaande beeld) met de slogan van Veilig Thuis eronder. Het telefoonnummer waar je naartoe moet bellen om huiselijk geweld te bellen wordt in beeld gebracht. Na dit beeld komt opnieuw een beeld van Rijksoverheid in beeld, er wordt opnieuw gebruik gemaakt van autoriteit.

Posters

De campagne van Veilig thuis – oudermishandeling telt twee posters. Deze zijn hieronder te zien.

Hoewel de posters bij dezelfde campagne horen als de video, zie je de samenhang niet erg sterk. De personen op de posters zijn niet hetzelfde als de personen uit de televisie spotje. In de posters wordt duidelijk gemaakt wat het ongewenste gedrag is op een injunctieve wijze. Wij zien hier niet iemand die het gewenste gedrag vertoont, zoals in het televisiespotje wel is te zien. In de posters wordt meer nadruk gelegd op het ongewenste doelgedrag dan op het gewenste doelgedrag.

Er wordt ook in de posters duidelijk gemaakt dat iets eerder ouderenmishandeling is dan je denkt. Dit speelt in op het onrealistisch optimisme, ook wel ‘illusory superiority’ dan wij als mensen hebben. Volgens deze theorie denken mensen dat hen ‘iets wel niet zal overkomen’ als het gaat over ernstige zaken (Bronso, 2014).

Bij ouderenmishandeling kan dit ook het geval zijn: mensen kunnen denken dat zij niet te maken hebben met ouderenmishandeling omdat zij denken dat zij daar vast niet mee te maken hebben uit onrealistisch optimisme. Vandaar dat Veilig Thuis de boodschap ‘Het is eerder ouderenmishandeling dan je denkt’ op de poster plaats. Dit kan deze onrealistisch optimistische gedachten bij de doelgroep weghalen.

Op de posters staat ook ‘Praat erover’. Er is dus een duidelijke intentie om de doelgroep te gaan activeren.

Evenals in het televisiespotje kunnen wij het beïnvloedingsprincipe sympathie in de posters terug vinden. De oude man en vrouw op de posters zijn namelijk duidelijk in beeld gebracht en kunnen tot gevoelens van sympathie leiden. Bij de poster is dit effect echter wel minder sterk dan in het televisiespotje, aangezien er in het televisie spotje drie karakters zijn waar eventueel sympathie mee kan worden gevoeld, op de posters slecht een. Ook is dit effect in de posters minder omdat het verhaal bij deze karakters in eerste instantie minder duidelijk is.

Na de campagne

Elk jaar plaatst de Rijksoverheid een verslag met daarin de resultaten van hun overheidscampagnes online. Het effect wat de Veilig Thuis campagne heeft gehad is hier ook in terug te vinden. Er zijn een aantal tabellen met gegevens over het effect van de Veilig Thuis campagne te vinden, de meest relevante zal ik bespreken.

C95F4234-FFE1-47D6-B865-FB4317EA8A07

Bovenstaande tabel laat zien hoeveel procent van de mensen de Veilig Thuis campagne herkent na afloop van de campagne bij het tonen hiervan. De televisiespotje worden veruit het meeste herkent, bijna drie kwart van de ondervraagde herkent het televisiespotje.

C3F7397F-0641-42A9-9734-64EC1CD4F7C8

Bovenstaande tabel laat het cijfer van de gemiddelde waardering (cijfer van 1 tot 10) zien voor de uitingen. De algehele campagne krijgt een 7,7, een vrij hoog cijfer. Opnieuw doet het televisiespotje het het beste.

EE5A50B6-FD0F-461E-9DEA-024A53A9EE2A

Hierboven kunnen wij aflezen of de boodschappen die de campagne wou overbrengen zijn overgekomen. We kunnen zien dat de boodschap bij een heel groot deel van de ondervraagde is overgekomen: dit is positief.

Aangezien een groot deel van de Nederland zich de campagne kan herinneren én de boodschappen in de campagne heeft begrepen, is dat campagne dus goed gelukt.

‘De campagne heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de kennisdoelstellingen; onder andere de bekendheid van Veilig Thuis (instantie voor hulp en advies) en de bekendheid met de slogan van de campagne zijn gestegen. Voor houding (men vindt het vanzelfsprekend en nuttig om iets te doen) zijn de uitgangswaardes hoog en is het beeld stabiel. De handelingsverlegenheid van mensen blijft nog steeds vrij groot.’ (Rijksoverheid, 2016)

Al met al zouden we dus kunnen concluderen dat de campagne ‘Voor een veilig thuis – Daar maak je je toch sterk voor?’ is geslaagd. De campagne wordt herkent en onthouden en de boodschap bij een grote meerderheid van de doelgroep aangekomen.

Visie op campagne

De beelden van het televisiespotje van de campagne Veilig thuis-ouderenmishandeling vind ik erg sterk. Er wordt binnen een aantal seconden een helder en sterk verhaal opgezet. Er zit veel emotie in het televisiespotje, dit werkt in mijn ogen erg goed. Huiselijk geweld is een emotioneel onderwerp en het wordt zo neergezet in het televisiespotje dat je deze emoties kunt meevoelen. Dit heeft de Rijksoverheid met intentie gedaan: emotie is namelijk een belangrijke factor die nodig is om het gedrag van iemand aan te passen.

 

Dit is hierboven in het domino model te zien. Volgens het domino model moeten de verschillende steentjes (de boodschap, de kennis en de houding) vallen om nieuw gedrag te ontwikkelen (CommunicatieKC, 2017). Wij hebben bepaalde emoties ergens bij nodig om het houding steentje te laten vallen. De emoties die de doelgroep kan voelen bij het televisiespotje kan de doorslag tot gedragsverandering geven.

De posters die bij de campagne Veilig Thuis-ouderenmishandeling horen vindt ik iets minder sterk dan het televisiespotje. Ik vind het jammer dat de mensen die op de posters staan niet dezelfde mensen als die van het televisiespotje zijn: herkenning is namelijk belangrijk. Dit zien wij ook in de branding terug: als een merk sterk herkenbaar is, schept dat vertrouwen en zullen mensen sneller geneigd zijn hier iets van te kopen of van aan te nemen (Stevense, 2017). Daarom is consistentie in uitingen erg belangrijk, ook bij maatschappelijke campagnes.

Wat wel werkt in de posters in mijn opzicht, is dat ze grote portretten van mensen hebben gebruikt die kunnen leiden tot sympathie, een van de overtuigingstechnieken van Cialdini. Dit kan namelijk helpen bij het overtuigen van de doelgroep. Hetzelfde geld voor het televisiespotje, hierin vind ik dat dit zelfs nog sterker is.

Het uitstralen van autoriteit door het logo van de Rijksoverheid duidelijk in beeld te brengen werkt ook heel goed, zowel op de posters als in het televisiespotje. De zender wordt als betrouwbaar gezien en de boodschap die wordt gecommuniceerd zal hierdoor veel sneller worden aangenomen

Zowel de poster en het televisiespotje helpen de doelgroep om omhoog te komen in het eerder bekeken Competence Model van Burch. Zij zullen de onderste laag makkelijk kunnen passeren, doordat het gedrag wat wordt gewenst duidelijk wordt gecommuniceerd. De doelgroep moet nu het gewenste gedrag erkennen, dit zal door de het inzetten van sympathie, autoriteit en emotie door vele worden gedaan. De doelgroep wordt ook op weg geholpen om nog hoger in deze driehoek te komen doordat hun middelen worden gegeven om het gedrag te ‘leren’. Zij krijgen namelijk een telefoonnummer en website aangeboden waar zij kunnen vragen om advies en hulp.

De twee boodschappen die bovenaan de twee posters staan (‘Dat je vader alles vergeet, geeft je niet het recht om hem uit te schelden’ en ‘Dat ze vroeger streng was, betekent niet dat je haar nu een tik mag geven’) kunnen in mijn ogen beter op een andere toon of manier worden overgebracht. Het klinkt in mijn ogen wat agressief. Daarnaast is de boodschap injunctief te noemen. Het lijkt mij veel beter om bovenaan de posters een descriptieve boodschap te plaatsen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn: ‘Eva geeft haar moeder ook geen tik omdat zij vroeger streng was’. Door het gedrag van andere mensen erbij te betrekken, kan de boodschap krachtiger over worden gebracht. Ook kan de tekst op de poster volledig worden veranderd zodat deze tot nog meer herkenning kan leiden door de tekst ‘Het houd niet op, niet vanzelf’ hierop te plaatsen.

Vervolg

Mocht de Rijksoverheid in de toekomst nog een campagne voor Veilig Thuis willen ontwikkelen, raad ik ze zeker aan om voor het grootste deel door te gaan met hun aanpak. Het gebruiken van sympathie, autoriteit en emotie in de campagne heeft zeker gewerkt. Het pakkende nummer heeft de campagne tot een succes gemaakt. Ik zou aanraden om de samenhang tussen het televisiespotje en de posters te vergroten door de personen die spelen in het televisiespotje ook op de posters te zetten. Ook door het plaatsen van de tekst ‘Het houd niet op, niet van vanzelf’ op de posters kan meer herkenning worden verkregen, wat positieve resultaten zal brengen. Het werkt goed om het gewenste gedrag op een injunctieve wijze te communiceren: in het televisiespotje wordt dit goed gedaan, dit zou ik aanraden om ook in de poster te doen.

Bronnen

Audiopedia. (2015, 10 oktober). Four stages of competence. Geraadpleegd op 23 oktober 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=MK1XXUT7IHw&feature=youtu.be

Bronso. (2014, 20 januari). Onrealistisch optimisme (Weinstein). Geraadpleegd op 23 oktober 2018, van https://www.bronso.nl/blog/sociologie/onrealistisch-optimisme-weinstein

CommunicatieKC. (2017, 19 mei). Domino van Communicatie Effecten. Geraadpleegd op 24 oktober 2018, van https://communicatiekc.com/2013/12/31/domino-van-communicatie-effecten/

Kuijpers, I. (2015, 12 januari). De invloed van despriptieve normen en expliciet genoemde voordelen op gedrag. Geraadpleegd op 22 oktober 2018, van http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=136404

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2015, 24 november). Campagne ‘Voor een veilig thuis’ Ouderenmishandeling. Geraadpleegd op 20 oktober 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=V_k0JDKJObs&feature=youtu.be

Politie. (2018, 20 april). Huiselijk geweld. Geraadpleegd op 19 oktober 2018, van https://www.politie.nl/themas/huiselijk-geweld.html

Rijksoverheid. (2016, 1 april). Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2015. Geraadpleegd op 23 oktober 2018, van https://www.communicatierijk.nl/binaries/communicatierijk/documenten/publicaties/2016/06/03/jaarevaluatie-campagnes-rijksoverheid-2016/jaarevaluatie-campagnes-rijksoverheid-2015.PDF

Segveld, M. (2018, 27 augustus). 6 overtuigingsprincipes in de praktijk. Geraadpleegd op 20 oktober 2018, van https://imu.nl/neuromarketing/overtuigingsprincipes-cialdini-in-de-praktijk/

Stevense, J. (2017, 21 mei). Zo win je het vertrouwen van je doelgroep. Geraadpleegd op 26 oktober 2018, van https://www.adformatie.nl/design/zo-win-je-het-vertrouwen-van-je-doelgroep

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. (2017, 10 januari). Huiselijk geweld. Geraadpleegd op 19 oktober 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=Rjhkv2aW1oc&feature=youtu.be

Veilig Thuis. (2017, 5 juli). Toolkit | Voor een veilig thuis. Geraadpleegd op 19 oktober 2018, van https://vooreenveiligthuis.nl/toolkit

 

Camilla Reijneveld, 1701042

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s